ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Kλεισθένους 271, Γέρακας 153 44

Τel.:  210 6019101, 210 6019107, 210 6019290, 210 6624527

Fax.: 210 6019108

E-mail:  info@bsautospare.gr